Vergoedingen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken heb je de vrije keuze voor kraamzorg en dus de mogelijkheid te kiezen voor je eigen kraamverzorgende, vergoed door je eigen zorgverzekering!

Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.  Wel is er een wettelijke eigen bijdrage van € 4,60 per uur (2021). Afhankelijk van je verzekeringspolis wordt de eigen bijdrage geheel, gedeeltelijk of niet vergoed. Zie hiervoor uw eigen polisvoorwaarden.

save-money-during-pregnancy-700x0-c-default

Verder verschilt het per verzekeraar of er 100% van het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit)-tarief voor kraamzorg wordt uitgekeerd. Zie hiervoor u eigen polisvoorwaarden.
Vaak proberen zorgverzekeraars u onder te brengen bij door hen gecontracteerde organisaties, u hebt echter altijd de mogelijkheid te kiezen voor een zelfstandig kraamverzorgende. Neem altijd eerst even contact met mij op!